// Reforma

Ova mrežna stranica napravljena je članovima Stručne radne skupine kao pomoćno sredstvo pri izradi prijedloga kurikuluma za predmet Informatika i smatra se radnim materijalom.